สภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสุพัฒน์โอสถ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพดีด้วยวิถีสมุนไพรไทย”
1 min read

สภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสุพัฒน์โอสถ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพดีด้วยวิถีสมุนไพรไทย”

สภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสุพัฒน์โอสถ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพดีด้วยวิถีสมุนไพรไทย”

ด้วยสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน เล็งเห็นว่าภูมิปัญญาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ นับเป็นความรู้ ความคิด ความเชื่อ ที่แต่ละท้องถิ่นได้สั่งสมและสืบทอดต่อกันมา มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตาม คติชนวิทยา ประเพณี วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ และรูปแบบการรักษาต่างๆ มีทั้งการใช้ยาสมุนไพร การผดุงครรภ์ การรักษาสุขภาพ จากภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน สะท้อนให้เห็นถึงการพึ่งพาตนเอง ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่ายิ่ง

เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนาประเทศด้วยภูมิปัญญาสมัยใหม่ ล้วนส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ ไม่สามารถแสวงหาทางออกที่ยั่งยืนให้กับสุขภาพได้ ในขณะที่การดูแลสุขภาพแบบหมอพื้นบ้านดั้งเดิมที่อยู่คู่กับประเทศไทยมานาน มีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมคือ ให้ความสำคัญกับด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ เพราะเชื่อว่าทั้งหมดนี้มีการเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน นั่นทำให้เกิดสุขภาพดียั่งยืนที่แท้จริง

  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสุพัฒน์โอสถ เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้นำองค์ความรู้จากหมอพื้นบ้าน พันธุ์พืชที่ใช้เป็นยาสมุนไพร และวิธีการการรักษาโรค ซึ่งสอดคล้องกับประเพณี สังคมวัฒนธรรม และวิถีการใช้ชีวิตมาอย่างยาวนาน สภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนจึงจับมือกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสุพัฒน์โอสถ ในการนำความรู้ด้านสมุนไพร การดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม เพื่อเป็นทางออกด้านเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของตนเองและคนในครอบครัวมาถ่ายทอดให้กับประชาชน

 โดยการจัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพดีด้วยวิถีสมุนไพรไทย” ครั้งที่ 1 ขึ้น ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ วัดทวีการะอนันต์

13:00 น.  เริ่มกิจกรรม ตรวจสุขภาพกายและจิต ฟรี 

– คณะแพทย์แผนไทย และคณะภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านด้านการใช้

สมุนไพรรักษาโรค ประจำบู้ทตรวจสุขภาพ

– คณะนักพยากรณ์ ตรวจดวงชะตา ตามหลักเบญจธาตุ 

– ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดทางเลือก ตรวจพลังปราณ และจักระ

17.00 น.  เริ่มพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

– ไหว้ครูปู่ชีวกโกมารภัจจ์  บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาและมีชื่อเสียงมากในครั้งพุทธกาล

– บูชาเทพเทวดาผู้รักษาดวงชะตา บูชาเทวดานพเคราะห์ เทวดาประจำวันเกิดที่จะช่วยบันดาลพลานุภาพ เกื้อหนุนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา เช่น ความร่ำรวย เงินทองทรัพย์สิน ความรู้ อำนาจบารมีรวมถึงยศศักดิ์ อีกทั้งยังช่วยให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง ให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข พบแต่เจริญรุ่งเรือง

 

#thainews7

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *